เลือก Policy ที่ต้องการสร้าง

กรุณาเลือก Policy ที่ต้องการ หรือ ทำแบบทดสอบ เพื่อประเมิน Policy ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

Privacy Policy

เริ่มต้นฟรี

HR Privacy Policy

1,199.-

Cookies Policy

699.-

CCTV Policy

899.-

Recruitment Privacy Policy

1,299.-

Vendor Privacy Policy

1,299.-

Data Processing Agreement

1,499.-

ชำระเงินหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย

pdpa-prokit
© 2021 PDPA Pro. All Rights Reserved.
Term of usePrivacy Policy