บทความที่เกี่ยวข้อง

Cyber Security และ IT Security คือ อะไร ? สำคัญอย่างไรต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Cyber Security และ IT Security คือ อะไร ? สำคัญอย่างไรต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรทั้งสองรูปแบบ Cyber Security และ IT Security เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และทำไมทุกองค์กรจึงควรให้ความสำคัญ ไขทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้ในบทความนี้

25/07/22

ITData SecurityCyber SecurityIT Security
11 สิ่ง Cyber Security ที่คุณควรรู้สำหรับ PDPA

11 สิ่ง Cyber Security ที่คุณควรรู้สำหรับ PDPA

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA มาตรา 37 องค์กรจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อปกป้องรักษาระบบ IT ให้ปลอดภัย โดยมีคำแนะนำสำหรับ cyber security ทั้ง 11 ข้อดังต่อไปนี้

18/03/21

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy