Back

Privacy Policy สำคัญอย่างไร? ถ้าไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

Privacy Policy สำคัญอย่างไร? ถ้าไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่

   

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว) คือ นโยบายที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์

Privacy Policy สำคัญอย่างไร

การสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ต้องทำตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) ซึ่งองค์กรต้องจัดทำเพื่อใช้ในการขอจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่ยินยอมให้จัดเก็บมีความปลอดภัย และถูกนำไปใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์

ตัวอย่างธุรกิจที่ต้องมี Privacy Policy

  • ธุรกิจใดก็ตามที่เก็บข้อมูลลูกค้าหรือผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น ชื่อ อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อเสนอสินค้า บริการ หรือทำการตลาด
  • เว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลการล็อกอินด้วยอีเมลหรือบัญชี Social Network
  • ธุรกิจขายของออนไลน์ที่เก็บข้อมูลการชำระเงิน

นโยบายความเป็นส่วนตัว มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล เนื้อหาที่องค์กรจัดทำจึงต้องมีความชัดเจน ครบถ้วน อาจต้องขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือเลือกใช้เครื่องมือช่วยสร้าง Privacy Policy อย่างมืออาชีพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการจัดทำด้วยเครื่องมืออย่าง PDPA.Pro ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักกฎหมาย มั่นใจว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง

PDPA.Pro เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดทำ Privacy Policy เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ 5 นาทีคุณก็จะได้ Privacy Policy ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจ้างนักกฎหมาย เพราะ PDPA.Pro ร่างจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และยังมีการอัปเดตข้อกฎหมายใหม่ ๆ ให้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าไม่มี Privacy Policy จะเป็นอย่างไร

หากคุณสงสัยว่าองค์กรไม่จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวได้หรือไม่? คำตอบคือไม่สามารถทำได้ หากองค์กรนั้นๆมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรต้องมีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแสดงความโปร่งใสในการขอจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้งาน

ผลกระทบหากไม่จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว คืออาจได้รับบทลงโทษที่ไม่ปฏิบัติตาม PDPA ดังนี้:

บทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว องค์กรจึงต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

  • โทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
  • จำคุกสูงสุด 1 ปี
  • จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง
  • กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อาจต้องรับผิดชอบด้วยในทุกกรณี

ถือว่าเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียว องค์กรจึงต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอจัดเก็บ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์กรในการนำข้อมูลมาใช้งาน

Conclusion การที่องค์กรมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ดี นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ ทำให้เจ้าของข้อมูลมีความมั่นใจในองค์กรซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจ

ปรับจูนองค์กรของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยการสร้าง Privacy Policy https://pdpa.pro ได้แล้ววันนี้!

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

18/01/23

Data SecurityData PrivacyID Card

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy