Back

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

Table of Contents


ปัจจุบันการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ การสมัครงาน หรือสมัครเรียน หลายแห่งเริ่มนิยมให้ส่งบัตรประชาชนผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งการถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือส่งสำเนาบัตรประชาชนทางออนไลน์นั้นสามารถทำได้ แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังและทำให้ถูกวิธี ด้วยเหตุนี้ PDPA Pro จึงได้รวบรวมเทคนิคและสรุป 3 สิ่งที่ควรรู้ในการถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างปลอดภัยมาบอกกัน

3 สิ่งที่ควรรู้ในการถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่น

อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด

แต่เดิมนั้นเรามักจะเห็นว่า เวลาถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน มักจะถ่ายทั้งหน้าและหลังบัตร แต่ในความเป็นจริงนั้น เราไม่ควรถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด รวมถึงไม่ควรส่งภาพถ่ายหลังบัตรประชาชนให้แก่ผู้อื่น

เนื่องจากหลังบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่า Laser ID เป็นชุดตัวเลขที่มีไว้สำหรับยืนยันตัวตนร่วมกับเลขบัตรประชาชน ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐ อย่างการสมัครเพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินก็จำเป็นต้องใช้ตัวเลขชุดนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าตัวเลข Laser ID ตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ อาจถูกนำตัวเลขนี้ไปสวมรอยได้ และอาจทำให้เราต้องเสียสิทธิ์หรือเสียทรัพย์โดยไม่ทันได้รู้ตัว

ควรเซ็นสำเนาถูกต้องให้ถูกวิธี

ในการถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นนั้น ก่อนส่งเราต้องทำการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยมีวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้อง ดังนี้

  • ขั้นแรก ให้ขีดคร่อมลงไปบนสำเนาบัตรประชาชน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม แนะนำให้ขีดสองเส้น แต่ต้องระวังไม่ให้เส้นที่ขีดไปทับบริเวณรูปถ่ายใบหน้าของเจ้าของบัตรประชาชน
  • ขั้นที่สอง เขียนระบุวัตถุประสงค์ในการใช้สำเนาบัตรประชาชนลงไปให้ชัดเจน เช่น ใช้ในการสมัครงานกับบริษัท APD
  • ขั้นที่สาม ให้เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” และให้ระบุวันเดือนปีที่ใช้สำเนาบัตรประชาชนลงไปด้วย

ควรเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ในการเซ็นสำเนาถูกต้อง เราควรเขียนรายละเอียดตามที่กล่าวไป ทับลงไปบนบัตรประชาชนได้เลย แต่ระวังอย่าให้ทับรูปถ่ายใบหน้าอีกเช่นกัน และสิ่งที่สำคัญคือไม่ควรเขียนรับรองสำเนาถูกต้องไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งหรือพื้นที่ว่าง ๆ รอบสำเนาบัตรประชาชน เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราไป อาจนำไปลบหรือแก้ไขข้อความที่ระบุไว้ เพื่อนำไปใช้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้

สแกนยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนอย่างไรให้ปลอดภัย ?

นอกจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการส่งสำเนาบัตรประชาชนทางออนไลน์แล้ว ในปัจจุบันยังมีอีกหลากหลายแอปพลิเคชันที่ต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน โดยเฉพาะแอปฯ ที่เกี่ยวกับการชำระเงิน ซึ่งมีวิธีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ ดังนี้

ใช้ซองพลาสติกใสใส่บัตรประชาชน

ก่อนที่เราจะทำการสแกนบัตรประชาชน ให้เรานำบัตรประชาชนใส่ซองพลาสติกใส และใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้ เขียนรายละเอียดการใช้งานและเซ็นสำเนาถูกต้อง โดยระบุข้อมูลเช่นเดียวกันกับการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนดังที่ได้กล่าวไป นอกจากนี้ ยังสามารถระบายสีทับข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องส่งให้ผู้ขอสำเนาบัตรนำไปใช้ เช่น ศาสนา ก็ทำได้เช่นกัน

บัตรประชาชน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล

หลายคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าบัตรประชาชน เป็นข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล ที่มีไว้ใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ แต่ในการถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นนั้น ควรส่งให้ผู้ที่เรามั่นใจและเชื่อถือได้ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการเผยแพร่บัตรประชาชนลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสนทนาต่าง ๆ เพราะอาจมีมิจฉาชีพที่ไม่หวังดี พยายามนำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ประโยชน์ได้

หากจำเป็นต้องส่งบัตรประชาชนให้คนอื่น ต้องปิดอะไรบ้าง?

หากเรามีความจำเป็นจริง ๆ ที่ต้องถ่ายภาพและส่งบัตรประชาชนส่งให้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นรูปบัตรประชาชนโดยตรง หรือถ่ายภาพของเราคู่กับบัตรประชาชนก็ตาม ควรต้องปิดอะไรบ้าง? ไปดูกัน

  • ปิดเลขบัตรประชาชนของเราทั้ง 13 หลัก อาจใช้มือบัง หรือแอปพลิเคชันถ่ายภาพลบหรือเบลอไว้ก็ได้
  • วันเดือนปีเกิด เป็นอีกหนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถไปใช้ยืนยันตัวตนของเราได้ จึงควรต้องปิดไว้
  • บาร์โค้ดใต้ครุฑ เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันตัวตนของเรา จึงควรปกปิด เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปลอกเลียน


รหัสประจำตัวประชาชนและสำเนาประชาชน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ใครก็ไม่สามารถทำการละเมิด หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ตามกฎหมาย PDPA ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ PDPA Pro ตัวช่วยที่จะทำให้ PDPA เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

Data SecurityData PrivacyID Card

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy