Back

Cookie Popup กับ Cookie Policy เรื่องที่คนมักเข้าใจผิด

Cookie Popup กับ Cookie Policy เรื่องที่คนมักเข้าใจผิด    เคยสังเกตกันไหมว่า เวลาเราเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ เว็บข่าวสาร บทความ หรือเว็บของหน่วยงานต่าง ๆ จะมีคุกกี้ป๊อปอัพหรือแบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Popup หรือ Cookie Banner) ปรากฏขึ้นในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งใจความสำคัญจะพูดถึงการขอใช้คุกกี้ (Cookie) ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยอมรับคุกกี้เพื่อประสบการณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมี link ให้กดเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) และมีปุ่มให้กดยืนยันหรือตั้งค่าการใช้คุกกี้เพิ่มเติม

ประเด็นสำคัญของบทความนี้

  • Cookie Popup/ Cookie Banner เป็นแบนเนอร์ซึ่งเป็นวิธีการขอเก็บคุกกี้ เพื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับให้เว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • Cookie Policy เป็นนโยบายคุกกี้ ซึ่งก็คือรายละเอียดต่างๆ ของการใช้คุกกี้

เว็บไซต์จำเป็นต้องมีทั้ง Cookie Policy เพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บคุกกี้ และติด Cookie Banner ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับทราบและยิมยอมการเก็บคุกกี้ ถ้ามีทั้ง 2 ส่วนนี้ก็ถือว่าครอบคลุมตาม PDPA

แม้ว่ากฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก็ตาม แต่เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA จะต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ด้วย โดยการขอความยินยอมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งวัตถุประสงค์การจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ สำหรับแบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพก็เป็นวิธีการหนึ่งในการขอจัดเก็บคุกกี้ (Cookie) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน

Cookie คืออะไร

“คุกกี้” (Cookie) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด โดยประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บไซต์ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

Cookie Popup หรือ Cookie Banner คืออะไร

เมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ เรามักจะพบแบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Banner) หรือ คุกกี้ป๊อปอัพ (Cookie Popup) ซึ่งเป็นแบนเนอร์หรือป๊อปอัพที่เห็นได้ง่าย อยู่ตามส่วนล่างหรือกลางหน้าเว็บไซต์ ผู้เข้าเว็บไซต์สามารถกดยอมรับคุกกี้ผ่านแบนเนอร์นี้ วิธีการนี้เป็นวิธีการให้ความยินยอมการใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สะดวกและได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและถือเป็นการแจ้งจุดประสงค์การใช้คุกกี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังกดเพื่อตั้งค่าการใช้คุกกี้ผ่านแบนเนอร์ได้อีกด้วย

ตัวอย่างป๊อปอัพคุกกี้จาก Cookie Wow แพลตฟอร์มสร้างป็อปอัพคุกกี้สัญชาติไทย

ตัวอย่างป๊อปอัพคุกกี้จาก Cookie Wow แพลตฟอร์มสร้างป็อปอัพคุกกี้สัญชาติไทย

อะไรคือ Cookie Policy ?

นโยบายคุกกี้ หรือ Cookie Policy เป็นรายละเอียดการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์นั้นๆ ส่วนมากจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์โดยสามารถกด link จากแบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพ หรือจะกดเพื่อเข้าดูรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์โดยตรงเลยก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างป๊อปอัพคุกกี้จาก Cookie Wow แพลตฟอร์มสร้างป็อปอัพคุกกี้สัญชาติไทย

ตัวอย่างป๊อปอัพคุกกี้จาก Cookie Wow แพลตฟอร์มสร้างป็อปอัพคุกกี้สัญชาติไทย

ส่วนประกอบของ Cookie Policy มีองค์ประกอบดังนี้

  • คำนิยามหรือความหมายของคุกกี้ ซึ่งคุกกี้ก็คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ โดยมีไว้บันทึกข้อมูลและตั้งค่าตามวัตถุประสงค์ของคุกกี้แต่ละประเภท
  • วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการจัดเก็บคุกกี้ เช่น บันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์เมื่อเข้าใช้งานในครั้งต่อไป
  • การใช้งานของคุกกี้ โดยส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองส่วนข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จาก Browser คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้และประวัติการเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address เว็บไซต์ third party ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ วันที่และเวลา รวมถึงระยะเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น
  • ประเภทคุกกี้ที่เว็บไซต์จัดเก็บ ทั้งคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) และคุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-necessary Cookies) เช่น คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้เพื่อการวัดผลของเว็บไซต์ (Performance Cookies) เป็นต้น
  • การตั้งค่าคุกกี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถตั้งค่าหรือปิดการใช้คุกกี้บางประเภทได้ สำหรับคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) อาจไม่สามารถปิดการทำงานได้ โดย Cookie Policy ที่ดีก็ควรแจ้งเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงปิดการทำงานไม่ได้ เช่น หากปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ผู้เข้าเว็บไซต์ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเว็บไซต์ได้อย่างไม่ราบรื่น สำหรับคุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-necessary Cookies) ก็ควรมีตัวเลือกให้ปิดหรือเปิดการทำงานได้

       

นโยบายการใช้คุกกี้โดย PDPA Pro

นโยบายการใช้คุกกี้โดย PDPA Pro

ถ้ามี Cookie Banner แล้วจำเป็นต้องมี Cookie Policy อีกไหม?

แบนเนอร์คุกกี้ กับนโยบายคุกกี้เป็น 2 สิ่งที่ต่างกัน แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่แยกออกจากกันไม่ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพควรมีรายละเอียด หรือ link เพื่อเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์อีกหน้าเพื่อให้ผู้ใช้งานได้อ่านรายละเอียดการใช้นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์ว่ามีการจัดเก็บประเภทคุกกี้อะไรบ้าง มีวิธีการจัดเก็บอย่างไร อะไรเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องจัดเก็บ หรือไฟล์คุกกี้ในเว็บไซต์มีประเภทไหนบ้าง เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ที่เจ้าของเว็บไซต์จะต้องขอความยินยอมการใช้คุกกี้ซึ่งก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง และผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถกดยอมรับคุกกี้หรือตั้งค่าการใช้งานผ่านแบนเนอร์คุกกี้ได้

หากเว็บไซต์ของคุณมีการจัดเก็บคุกกี้ ก็สามารถให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ยอมรับคุกกี้ผ่าน Cookie Banner โดยสร้างคุกกี้แบนเนอร์ถูกกฎหมาย PDPA ได้ง่าย ๆ เริ่มต้นใช้งานได้ฟรีผ่านแพลตฟอร์มสร้างป๊อปอัพคุกกี้อย่าง Cookie Wow และสามารถแจ้งนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) ด้วย PDPA Pro เพียงเท่านี้เว็บไซต์ของคุณก็สอดคล้องตาม PDPA ซึ่งหากไม่ทำให้ถูกต้องก็อาจมีโทษตามกฎหมายหรือองค์กรต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย PDPA นอกจากนี้ยังทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลงอีกด้วย

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2022 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy