Back

ประกาศเลื่อน Personal Data Protection Act ออกไปอีก 1 ปี

ประกาศเลื่อน Personal Data Protection Act ออกไปอีก 1 ปี

   

อัปเดตล่าสุดวันที่ 18 พ.ค. 2564 โดย(พ.ร.บ.) คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2561 จะมีการเลื่อนไปอีก 1 ปี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ เลื่อน !! PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มใช้ปี 65 พร้อมแนวทางการรับมือของภาคธุรกิจ

เดิมทีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2561 จะถูกบังคับใช้วันที่ 27 พ.ค. 2563 อย่างที่เราทราบตาม ๆ กัน แต่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีกาศเลื่อนผลการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปีโดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงความจำเป็นในการออกร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

อ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงความจำเป็นในการออก ร่างพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในบางหมวดได้แก่

  • หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวด ๓ สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวด ๕ การร้องเรียน
  • หมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง
  • หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ในบทเฉพาะกาล

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอว่า การเลื่อน พ.ร.บ. จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนบางส่วนที่ยังไม่พร้อมกับการบังคับใช้ และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้คุณรัชดายังเผยอีกว่า เนื่องจากหลายภาคส่วนยังไม่พร้อม จึงอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ได้เจตนาได้ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นหนึ่งในเหตุผลหลัก ๆ ที่นอกจากจะทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องในการลงทุน ยังจะเป็นอุปสรรคในการอบรมบุคลากรในหน่วยงานกับกฎหมายดังกล่าว และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการแสดงหาผลประโยชน์หรือทุจริตโดยมิชอบสำหรับคนที่มีความประสงค์ร้ายอีกด้วย

จึงสรุปได้ว่าการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเอื้อต่อภาคเอกชนให้มีเวลาเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวาระต่อไป

อ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ

ปรับจูนองค์กรของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยการสร้าง Privacy Policy https://pdpa.pro ได้แล้ววันนี้! และสร้างแบบบฟอร์มที่จะช่วยให้บริษัทของคุณรับคำขอสิทธิต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลอย่างง่ายดาย https://pdpaform.com

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

18/01/23

Data SecurityData PrivacyID Card

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2023 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy