Back

นักฎหมายกับ SaaS แบบไหนตอบโจทย์การทำ PDPA ตามขั้นตอน ที่สุด?

นักฎหมายกับ SaaS แบบไหนตอบโจทย์การทำ PDPA ตามขั้นตอน ที่สุด?

นักกฎหมาย vs SaaS เลือกใช้งานให้สอดคล้องกับ PDPA พ.ร.บ.หลัก

เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมของเหล่าบริษัทหรือองค์กรกับการใช้กฎหมาย PDPA ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานและนำมาปรับใช้ภายในบริษัท ซึ่งในช่วงแรกอาจจะมีความยุ่งยากเพราะยังไม่ค่อยคุ้นชิน เนื่องจากองค์กรต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในขั้นตอนสมัครงานรวมถึงข้อมูลของพนักงานที่ทำงานอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการดูแลในส่วนนี้ควรจะต้องมีผู้รู้ในเรื่องของกฎหมายเข้ามาทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายที่จะเข้ามาช่วยร่างนโยบายให้กับบริษัทเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ PDPA ซึ่งเป็นพ.ร.บ. หลัก หรือจะเลือกใช้ระบบสำเร็จรูปอย่าง SaaS หรือ Software as a Service ที่เป็นเสมือนโปรแกรมในการช่วยเขียนข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้

กฎหมาย PDPA เป็นพ.ร.บ. ใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ในปี 2562 โดยมีการบังคับใช้ไปแล้วบางส่วนในปี 2563 และจะมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในปัจจุบันมีสำนักงานกฎหมายหลายๆ แห่งเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรและบริษัทจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย หรือร่างนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงร่างความยินยอมในการขอใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล ในขณะเดียวกัน ระบบ SaaS ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยลดความยุ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สำนักงานกฎหมายเข้ามาดูแล และยังมีข้อดีอย่างช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

SaaS คืออะไร?

SaaS คือ รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้สามารถจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง ก็สามารถเข้าใช้งานได้โดยทันที โดยที่ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเหมือนแต่ก่อนที่จะต้องซื้อโปรแกรมไปใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานผ่านโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ของซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ (SaaS) นั้น จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานแล้ว ยังสามารถปรับให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ซึ่งเป็นพ.ร.บ. หลักที่จะเข้ามาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเร็วๆ นี้อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างจ้างนักกฎหมายกับใช้บริการ SaaS รับทำ PDPA

ความคล่องตัวในการทำงาน

จ้างนักกฎหมาย

 • มีความซับซ้อนและใช้เวลามากกว่า การเลือกใช้งานระบบ SaaS
 • ยุ่งยากกับการเตรียมการในการร่างนโยบายต่างๆ เนื่องจากต้องใช้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • มีความยุ่งยากหากต้องแก้ไขข้อมูลต่างๆ

ใช้บริการ SaaS รับทำ PDPA

 • เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานด้วยการเลือกรายละเอียดที่ต้องการ
 • ครอบคลุมทุกความต้องการในการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดเก็บ หรือใช้ รวบรวม และเพื่อการประมวลผลให้สอดคล้องกับ PDPA
 • กำหนดเวลาให้เสร็จได้ตามเป้าหมาย
 • คล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้อย่างง่ายดาย

ความคุ้มค่าในการลงทุน

จ้างนักกฎหมาย

 • อาจใช้เวลานานในการร่างนโยบาย ซึ่งส่งผลถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
 • หากต้องการเพิ่มข้อมูลหรือรายละเอียดสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม อาจทำให้ต้องเสียค่าปรึกษานักกฎหมายเพิ่มเติม
 • มีค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่าการใช้บริการผ่าน SaaS

ใช้บริการ SaaS รับทำ PDPA

 • บริการ SaaS ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดกว่า เนื่องจากเป็นการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์บนระบบอินเทอร์เน็ต
 • สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานได้ตามความต้องการได้ในระยะยาว
 • มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับการจ้างนักกฎหมาย
 • สามารถคำนวณและวางแผนได้เองอย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการจัดทำ

จ้างนักกฎหมาย

 • นักกฎหมายจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและร่างรายละเอียดต่างๆ ก่อนนำเสนอ
 • มีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสำนักงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการทำงานระหว่างผู้จัดจ้างและนักกฎหมาย
 • หากอยู่ในขั้นตอนที่ต้องมีการปรับแก้ไข อาจใช้เวลานานเกินความจำเป็น

ใช้บริการ SaaS รับทำ PDPA

 • เข้าเว็บไซต์ที่ให้บริการ SaaS ในการร่างนโยบายฯ
 • กรอกรายละเอียดของประเภทธุรกิจให้ครบถ้วน
 • เลือกความต้องการในการใช้งานข้อมูล
 • ตรวจสอบนโยบายว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
 • หากต้องแก้ไขข้อมูล สามารถปรับเปลี่ยนโยบายได้ตามความต้องการ

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

18/01/23

Data SecurityData PrivacyID Card

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2023 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy