Back

Cyber Security และ IT Security คือ อะไร ? สำคัญอย่างไรต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Cyber Security และ IT Security คือ อะไร ? สำคัญอย่างไรต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อพูดถึงการทำงานภายในบริษัท การเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันการถูกโจมตีบนช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับต่าง ๆ ที่จำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล และที่สำคัญแผนก IT ของบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนด้านความปลอดภัยบนระบบออนไลน์อย่างรัดกุม

อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการวางระบบด้านนี้มากนัก PDPA Pro จึงอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันว่า Cyber Security และ IT Security จริง ๆ แล้ว คือ อะไรกันแน่ รวมถึงความสำคัญที่มีต่อระบบการทำงานภายในองค์กรในบทความนี้

Cyber Security คืออะไร

Cyber Security หรือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ วิธีลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ที่อาจส่งผลต่อการทำงาน อุปกรณ์ และบริการที่ใช้งาน ซึ่ง Cyber Security ถือว่าเป็นตัวช่วยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลบนไซเบอร์เป็นสำคัญ

ประเภทของ Cyber Security

Critical Infrastructure Security

สำหรับประเภทของความปลอดภัยตัวแรกก็คือ Critical Infrastructure Security ที่เป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นจะต้องวางระบบความปลอดภัยให้ดี เพราะหากไม่มีการปกป้องอย่างเหมาะสม อาจมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีสูงกว่ารูปแบบอื่น

Network Security

Network Security เป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยป้องกันการถูกคุกคามจากภายนอกที่เข้ามาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจจะมีการนำเทคโนโลยีและระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อแจ้งเตือนถึงความผิดปกติในส่วนนี้

Cloud Security

หากบริษัทตัดสินใจจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรเอาไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่รู้หรือไม่ว่า อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกโจมตีข้อมูลไปได้ การโอนย้ายข้อมูลเพื่อเก็บไว้บนคลาวด์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเพิ่มความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนี้ ในปัจจุบันระบบ Cloud Security ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

Application Security

ในการพัฒนาหรือติดตั้งแอปพลิเคชัน อาจมีการโจมตีหรือมีการแฝงตัวเข้ามา ทำให้การเลือกใช้ตัวช่วยในการรักษาความปลอดภัยด้วยแอปพลิเคชัน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการพัฒนาระบบได้อีกทางหนึ่ง

Internet of Things Security

การรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ Internet of Things ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพราะภายในระบบ IoT มีการรับส่งข้อมูลถึงกัน ผ่านการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์เหล่านี้ให้ดี

IT Security คืออะไร

IT Security คือ การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่จะต้องมีการรักษาข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบของ Digital Format หรือ Digital Information ให้เป็นความลับ พร้อมใช้งาน และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้พร้อมใช้งานภายในองค์กรมากที่สุด

ประเภทของ IT Security

Internet Security

การรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้งานได้ ทั้งในการป้องกันข้อมูลที่มีการรับส่งบนเบราว์เซอร์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบนเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีการออกแบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการโจมตีด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Network Security

การรักษาความปลอดภัยภายในเครือข่าย จะช่วยป้องกันและคัดกรองไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ใช้ที่เป็นอันตรายเข้ามาภายในเครือข่ายได้

Application Security

สำหรับผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน สามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ เมื่อมีการใช้งาน Application Security เข้ามา เพราะมีระบบสำหรับทำการยืนยันตัวตน อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Cloud Security

Cloud Security จะเข้ามาเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบคลาวด์ยิ่งขึ้น ผ่านการเข้ามาเป็นตัวการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ โดยมี gateway ที่ปลอดภัย สามารถจัดการกับภัยคุกคามต่าง ๆ บนคลาวด์ได้อย่างดี

Endpoint Security

เมื่อพูดถึง Endpoint Security นั้น จะเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เหล่านั้นเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่มีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งก่อนเข้าถึงการใช้งาน

ความเหมือนและความต่างระหว่าง Cyber Security และ IT Security

โดยหลักแล้ว Cyber Security และ IT Security ต่างมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญร่วมกัน คือ การรักษาความปลอดภัยและป้องกันระบบไม่ให้ถูกละเมิด เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดการรั่วไหลจนอาจเกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาในภายหลัง แต่หากเราพิจารณาลึกลงไป ทั้งสองสิ่งนี้ก็ยังมีข้อแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Cyber Security และ IT Security คือ

  • Cyber Security จะเกี่ยวข้องกับ Digital Information และข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบ ICT เพื่อป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงป้องกันการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์
  • IT Security จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันข้อมูลเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Digital Format หรือ Digital Information ก็ตาม โดยจะเน้นเป็นการป้องกันข้อมูลภายในองค์กรมากกว่า


กล่าวโดยสรุป การสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะถ้าหากองค์กรไม่มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจจะทำให้ข้อมูลสำคัญเกิดการรั่วไหล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างร้ายแรงทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายมหาศาลเพื่อแลกกับข้อมูลที่ถูกขโมยไป และที่สำคัญกว่านั้น คือ ชื่อเสียงด้านความปลอดภัย ซึ่งยากต่อการแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการกลับมามั่นใจในองค์กรได้เหมือนเดิม ทุกองค์กรจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cyber Security และ IT Security เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้กับองคกรได้อย่างยั่งยืน

ITData SecurityCyber SecurityIT Security

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy