Back

เจาะลึกการสร้าง Cookies Consent Banner ที่สอดคล้องตาม PDPA ทำอย่างไร

เจาะลึกการสร้าง Cookies Consent Banner ที่สอดคล้องตาม PDPA ทำอย่างไร

   

ในตอนที่แล้ว เรากล่าวถึง cookie consent ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ไปบ้างแล้ว สำหรับ cookie consent เป็นการขอความยินยอมให้เจ้าของเว็บไซต์เก็บรวมรวมหรือใช้ไฟล์คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้งาน ซึ่งคุกกี้นี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจำพวกหนึ่งนั่นเอง

เมื่อการขอความยินยอมเป็นสิ่งจำเป็นตามกฎหมาย PDPA แล้ว เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็จะต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ซึ่งหากไม่ทำให้ถูกต้องก็อาจมีโทษตามกฎหมายหรือเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนมาก เจ้าตัว cookie consent จึงถูกออกแบบให้มีวิธีการขอความยินยอมผ่าน banner ซึ่งเรามักพบเห็นได้เมื่อเข้าเว็บไซต์ แล้วจะมี pop-up เด้งขึ้นมาเพื่อขอความยินยอมการใช้คุกกี้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Cookie คืออะไร

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด ซึ่งประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ทำไมต้องมี cookie consent banner

การขอความยินยอมการใช้คุกกี้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ผ่าน banner เป็นวิธีการที่สะดวกและได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและถือเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นได้ชัดเจน

หน้าตาของ cookie consent banner จะเห็นได้เมื่อเราเข้าเว็บไซต์ ก็จะมี cookie consent banner เป็น pop-up เด้งขึ้นมา ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเห็น banner นี้ได้ทันที ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ให้ความยินยอมการใช้หรือเก็บรวบรวมคุกกี้ง่ายมากขึ้น แถมยังไม่ละเลยการปฏิบัติตาม PDPA ด้วย

Cookie consent banner ควรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง*

 • ควรมีตัวเลือกว่าจะยินยอมให้ใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (non-necessary cookies) อันไหนบ้าง
 • อธิบายคุกกี้ที่กำลังจะใช้ เช่น รายละเอียดและวัตถุประสงค์การใช้และเก็บรวบรวมคุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies)
 • มีลิงค์เชื่อมต่อไปที่หน้านโยบายการใช้คุกกี้ (cookies policy) สร้าง cookies policy วันนี้ที่ PDPA Pro
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการคุกกี้ มีการแจ้งบอกคุกกี้ที่กำหนดด้วยตนเอง (first party cookies) หรือที่กำหนดโดยผู้อื่น (third party cookie)
 • ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ หรือที่เรียกกันว่าวันหมดอายุของคุกกี้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทชั่วคราว (session cookie) หรือเป็นแบบถาวร (persistent cookie)
 • รายละเอียดกับเกี่ยวกับบุคคลที่แชร์ข้อมูลด้วย
 • ประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้
 • จัดทำแบนเนอร์คุกกี้บนเว็บไซต์
 • แยกประเภทคุกกี้ ทั้งคุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies) และคุกกี้ที่ไม่จำเป็น (non-necessary cookies)
 • ขอความยินยอมการใช้ตามวัตถุประสงค์จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (non-necessary cookies)
 • ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตั้งค่าการใช้คุกกี้ได้ และระบุข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
 • เข้าถึงนโยบายการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ได้ง่าย
 • มีระบบการตรวจสอบ ที่จัดเก็บเอกสารและข้อความยินยอมให้ใช้คุกกี้ของผู้ใช้งาน
 • จัดเก็บ cookie consent ไว้ระยะเวลาหนึ่งตามความจำเป็นตามกฎหมาย
 • ให้มีช่องทางหรือวิธีการให้ผู้ใช้งานลบหรือยกเลิกการใช้คุกกี้

หนึ่งในผู้ให้บริการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง Cookie consent banner ได้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ก็คือ Cookie Wow ซึ่งเป็น All-In-One Cookies Solution ที่นอกจากจะทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Cookie Banner ได้ถูกต้องตาม PDPA ในไม่ถึง 2 นาทีแล้ว Cookie Wow ยังมาพร้อมกับระบบสแกนคุกกี้อัตโนมัติและระบบบันทึกการให้ความยินยอมในที่เดียวอีกด้วย

Cookie Wow ช่วยคุณได้อย่างไร ?

 • สแกนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุกกี้บนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ
 • บล็อกสคริปต์คุกกี้อื่น ๆ อัตโนมัติ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
 • มีแบนเนอร์คุกกี้ที่สอดคล้องตาม PDPA มีทั้งการแยกประเภทคุกกี้พร้อมทั้งรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของคุกกี้แต่ละประเภท และให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ความยินยอมคุกกี้แต่ละประเภทได้
 • มีระบบบันทึกความยินยอมของผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ทุกเมื่อ
 • สามารถปรับแต่งป๊อปอัพให้เข้ากับเว็บไซต์ของคุณได้อย่างหลากหลาย ทั้งตำแหน่ง สี และข้อความ
 • มีระบบที่ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถตั้งค่าการให้ความยินยอมคุกกี้อีกครั้งได้

ตัวอย่างแบนเนอร์ที่แสดงผลบนเว็บไซต์

สร้าง Cookie banner ให้เว็บไซต์ของคุณสอดคล้อง PDPA ตั้งแต่วันนี้ cookiewow.com

ประเภทของคุกกี้

ประเภทของคุกกี้เป็นตัวกำหนดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นข้อมูลประเภทใด และจะได้รับความคุ้มครองตาม PDPA เข้มงวดเท่าใดบ้าง โดยวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม คุกกี้ที่แชร์ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น คุกกี้จากเว็บไซต์ third party ซึ่งความแตกต่างของคุกกี้นี้เป็นเรื่องสำคัญว่าข้อมูลประเภทใดจะได้รับความคุ้มครองเข้มงวดถึงระดับไหนตาม PDPA คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies) กับคุกกี้ที่ไม่จำเป็น (non-necessary cookies) ความจำเป็นก็ตามชื่อของคุกกี้เลยว่าคุกกี้ตัวไหนที่สำคัญกับระบบการทำงานของเว็บไซต์ก็จะเรียกว่าคุกกี้ที่จำเป็น ซึ่งคุกกี้ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครองตาม PDPA แตกต่างกัน และการขอความยินยอมให้ใช้หรือเก็บรวบรวมคุกกี้ก็จะต่างไปด้วย

1. คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น ระบบ log in หรือการยืนยันตัวตนด้วย KYC

2. คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-Necessary Cookies) มีหลายประเภทแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ใช้งาน เช่น

คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Analytic หรือ Statistics หรือ Performance Cookies) เป็นคุกกี้วัดผลที่รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น Google Analytics หรือ Facebook Pixel

คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Preferences หรือ Functional Cookies) ที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น จดจำการ log in ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไปไม่ต้อง log in ซ้ำอีก และภาษาในเว็บไซต์ที่เราเลือกใช้

คุกกี้โฆษณา (Marketing cookies) ซึ่งมักเป็นคุกกี้จากเว็บไซต์ third party ที่เผยแพร่หรือลงโฆษณา มีไว้ใช้ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานรายบุคคล โดยความแตกต่างระหว่าง first party cookies กับ third party cookies อยู่ที่การวางคุกกี้ไว้ที่เว็บไซต์ไหน สำหรับ first party cookies จะเป็นคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้กำลังใช้งานหรือเยี่ยมชมอยู่ในขณะนั้น ส่วน third party cookies เป็นคุกกี้ที่มีการถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมอยู่ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หรือเรียกว่า third party เช่น คุกกี้โฆษณา รูปภาพ social media plugin

Session cookies เป็นคุกกี้ที่จดจำข้อมูลในช่วงเวลาที่เปิด browser อยู่ และจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อปิดบราวเซอร์ของ ดังนั้น จึงเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่จะหมดอายุเมื่อปิดการใช้งาน browser หรือปิด session ทำให้เป็นคุกกี้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลน้อยกว่าคุกกี้ประเภทอื่นๆ

Persistent cookies เป็นคุกกี้ที่ยังคงอยู่หลังจาก browser ถูกปิดไป และจะยังอยู่จนกว่าจะถึงหมดอายุ ตามที่ผู้วางระบบได้ตั้งค่าไว้ หรือจนกว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ลบคุกกี้นี้ออกไปเอง คุกกี้แบบ persistent จะช่วยเว็บไซต์จดจำการตั้งค่าและระบุคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เมื่อได้เปิดบราวเซอร์และเล่นอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง

Cookie แบบไหนต้องให้ consent

 1. คุกกี้ที่จำเป็น (necessary cookies) - ไม่ต้องขอ consent เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องขอความยินยอมการใช้หรือเก็บรวบรวมคุกกี้ที่จำเป็น แต่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และแจ้งว่ากำลังจะใช้คุกกี้ที่จำเป็นให้ผู้ใช้งานรู้ก่อน

 2. คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (non-necessary cookies) - เช่น คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies) ต้องขอ consent เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีความสำคัญกับการใช้งานเว็บไซต์โดยตรง และคุกกี้ประเภทนี้อาจก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ใช้ได้ เช่น คุกกี้โฆษณาที่มีการส่งข้อมูลไปยัง third party ดังนั้น ตามกฎหมายแล้ว การใช้หรือเก็บรวบรวมคุกกี้ที่ไม่จำเป็น จึงต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

 3. ขอ consent เมื่อใช้คุกกี้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในอีกกรณี ถ้ามีการใช้คุกกี้ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้หรือเก็บรวบรวมคุกกี้ไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ประเภทใดก็ตาม จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่และขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วย แม้ว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์จะเคยให้ความยินยอมคุกกี้มาก่อนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของคุกกี้ใหม่ เจ้าของเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องขอความยินยอมการใช้คุกกี้อีกครั้ง ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยินยอมหรือปฏิเสธคุกกี้ได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ให้ถูกต้องอาจมีรายละเอียดเยอะ แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะศึกษาให้เข้าใจ ทั้งนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่าง cookie.wow ที่จะช่วยคุณสร้าง Cookie Banner ให้ถูกต้องตาม PDPA ใน 2 นาที พร้อมระบบบันทึก consent เตรียมพร้อม PDPA ก่อนใคร เพียงเท่านี้ นโยบายการใช้คุกกี้ของคุณมีการขอ consent อย่างถูกต้องตาม PDPA แล้ว

*อ้างอิงจากแนวปฏิบัติของ GDPR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นต้นแบบของกฎหมาย PDPA ของประเทศไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง

อะไรคือ Cookies Consent ทำไมเจ้าของเว็บไซต์ต้องมี
ทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกฎหมาย PDPA ด้วย Cookie Wow

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

18/01/23

Data SecurityData PrivacyID Card

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy